Contact us
Tuyen dung
Kiến thức
chăn nuôi
Sản phẩm
Dịch vụ
Tin tức mới
cập nhật


Định hướng kinh doanh

TẦM NHÌN CỦA CARGILL
Mục đích của chúng tôi là trở thành công ty dẫn đầu toàn cầu về nuôi dưỡng con người.
Sứ mệnh của chúng tôi là nhằm tạo ra giá trị khác biệt.
Phương pháp của chúng tôi là trở nên đáng tin cậy, sáng tạo và dám nghĩ dám làm.
Thước đo của chúng tôi là nhân viên gắn bó, khách hàng hài lòng, cộng đồng thịnh vượng và tăng trưởng có lợi nhuận.

GIÁ TRỊ CỦA CARGILL
Tính chính trực: làm điều đúng bất chấp các hậu quả xảy ra.
Tôn trọng người khác: đối xử với người khác như cách họ muốn được đối xử
Cam kết phục vụ: thực hiện những việc tốt nhất cho khách hàng, cho đồng nghiệp và cho cộng đồng
Khát vọng thành công: không ngừng theo đuổi sự xuất sắc bằng việc không hài lòng với tình trạng hiện tại


MỤC TIÊU LỚN CỦA CARGILL
An toàn tuyệt đối: mọi người đều có thể trở về với những người thân yêu của họ một cách an toàn
Gắn bó toàn diện: mọi người đều hiểu cách họ phù hợp như thế nào với tổ chức và tin rằng họ đóng vai trò quan trọng với tổ chức.
Làm giàu cho cộng đồng: mọi người cùng cải thiện cộng đồng nơi họ sống và làm việc cho một ngày mai tươi sáng hơn.
Tập trung vào khách hàng: mọi người đều biết mức độ ưu tiên và hành động của họ tạo ra giá trị cho khách hàng như thế nào.
Tăng trưởng bền vững: mọi người đều nhìn thấy được cơ hội tương lai đem lại cơ hội cho chính họ và những người thân yêu của họ.ĐIỂM TẬP TRUNG 
Làm cho biến dưỡng của vật nuôi trở nên thành công của con người.               
Định Hướng Kinh Doanh của Ngành Dinh Dưỡng Vật Nuôi (CAN)
Dinh dưỡng tốt hơn cho cuộc sống tươi đẹp hơn

Google