Contact us
Tuyen dung
Kiến thức
chăn nuôi
Sản phẩm
Dịch vụ
Tin tức mới
cập nhật

Chính sách đãi ngộ


TẤT CẢ NHÂN VIÊN ĐỀU ĐƯỢC GHI NHẬN THÀNH TÍCH VÀ ĐÃI NGỘ XỨNG ĐÁNG

Tại Cargill, mỗi nhân viên đều được tôn trọng và đãi ngộ cho thành quả mình tạo nên; tất cả nhân viên đều tham gia đóng góp vào kết quả kinh doanh của công ty. Chính sách lương bổng và phúc lợi được áp dụng công khai trên toàn quốc.

Cùng với sứ mệnh và giá trị của tập đoàn Cargill, công ty ghi nhận và tưởng thưởng cho sự đóng góp của từng nhân viên cho sự nghiệp kinh doanh của công ty qua các cấu trúc lương cạnh tranh và chế độ thưởng hấp dẫn, bên cạnh đó là các chế độ phúc lợi cơ bản. Chính sách này áp dụng cho tất cả các nhân viên. Tuy nhiên, chính sách này có thể linh động thay đổi tùy văn hóa và quy định của từng vùng

 

CHẾ ĐỘ LƯƠNG BỔNG CẠNH TRANH VỚI THỊ TRƯỜNG

Cấu trúc lương luôn được cập nhật để đảm bảo sự cạnh tranh với thị trường, kết quả làm việc của cá nhân, và cả về chuyên môn, kinh nghiệm. 

 

ĐÃI NGỘ THEO ĐỊNH HƯỚNG KẾT QUẢ LÀM VIỆC

Văn hóa của Cargill là hướng đến kết quả cuối cùng, kết quả kinh doanh. Chính sách lương bổng thể hiện rõ văn hóa này, bao gồm chế độ thưởng cho các cá nhân có thành tích cao cũng như đóng góp cho bộ phận và ngành kinh doanh. Hệ thống này đươc vận hành trên hệ thống cả nước. Chương trình thưởng hàng năm của công ty cũng chia sẻ một phần kết quả kinh doanh của công ty cho từng bộ phận. Ngoài ra, Cargill còn đầu tư vào các phúc lợi lâu dài cho nhân viên thông qua các chương trình như Chăm sóc sức khỏe cho nhân viên và gia đình, các chương trình dã ngoại, Thưởng thâm niên, tổ chức các hội thảo về sức khỏe ….

Google